Klienti, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Prahy, často cestují nebo mají jiné důvody, rádi využívají možnost terapie přes Skype.

Každá z mých metod se dá použít i při tomto druhu terapie a klient tak není ochuzen o účinnost sezení. Při skype terapii je velmi důležitá diskrétnost. Proto doporučuji svým klientům, aby si našli místo, kde budou mít soukromý.

Před zahájením skype sezení Vám emailem pošlu objednávkový formulář, ve kterém se zavazuji, že náš rozhovor nebudu nikde zveřejňovat, nedojde k jeho nahrávání a neuslyší ho třetí osoba.